Monday, January 2, 2012

1-р ангийн математик - 7 тооны бүтэц

1-р ангийн математикийн хичээлд хэрэглэгдэх үзүүлэн.
Бага ангийн заах аргын нэгдлийн 1-р ангийн заах аргын секцийн багш Б.Алтанцэцэг, Д.Буянтөгс, А.Энхзаяа нар бэлтгэв.

No comments:

Post a Comment